Scroll to top

Wyjazd studyjny do Regionu Øresund, Wielka Kopenhaga i Skania

W dniach 15-19 grudnia 2015 r. przedstawiciele Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie wzięli udział w wyjeździe studyjnym do duńskiego Regionu Øresund.

Celem wyjazdu było rozpoznanie uwarunkowań oddziaływania transgranicznego w procesie planowania przestrzennego w realizacji wizji rozwoju Regionu Øresund/Wielka Kopenhaga oraz Skania Kopenhaga-Malmö. Przedstawiciele RBGPWZ spotkali się między innymi z Ambasador RP w Królestwie Danii dr Henryką Mościcką-Dandys, projektantami odpowiedzialnymi za plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Malmö oraz mieli szansę zapoznać się z polityką regionalną Regionu Øresund w ramach spotkania z Johanem Tiedmannem – Starszym Doradcą w Sekretariacie Komitetu Regiomu Øresund Kopenhaga.