Scroll to top

I spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE w dniu 14 czerwca 2016 r. w Szczecinie

Pierwsze spotkanie odbyło się 14 czerwca 2016 r. w siedzibie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie. Towarzyszyła mu znacząca reprezentacja ze strony regionalnych interesariuszy – przedstawicieli lokalnych władz i przedstawicieli gmin, operatorów i organizatorów transportu publicznego, uwzględniając również przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz przedstawicieli Urzędu Żeglugi Śródlądowej.

Spotkanie podzielone było na dwie części – prezentację głównych założeń i kwestii określonych w projekcie LAST MILE oraz otwartą dyskusję łączącą zagadnienia zrównoważonej i elastycznej mobilności z regionalnymi uwarunkowaniami i problemami, z którymi zmagają się regionalni interesariusze.

Konkluzja ogólna po spotkaniu była taka, że jest celowe i bardzo pożądane przez regionalnych interesariuszy projektu, stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z szeroko rozumianym elastycznym transportem. Interesariusze wyrazili silną wolę współpracy i dalszego uczestnictwa w projekcie LAST MILE.