Scroll to top

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wyraził zgodę na podpisanie umowy dotyczącej realizacji projektu LAST MILE

Pragniemy poinformować, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 26 lipca 2016 r. podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy dotyczącej realizacji projektu „LAST MILE – zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych”, finansowanego ze środków programu INTERREG Europa w latach 2016-2020 oraz wyraził zgodę na realizację projektu. Projekt LAST MILE będzie zajmował się mobilnością na obszarze turystycznym i ulepszaniem polityk transportowych obszarów wiejskich.

Załącznik:

Uchwała nr 1119/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2016 roku