Scroll to top

II spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE,
22 września 2016 r. w Szczecinie

Spotkanie odbyło się 22 września 2016 r. w Szczecinie na Uniwersytecie Szczecińskim, na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług. Ponownie towarzyszyła mu znacząca reprezentacja głównych regionalnych interesariuszy, którzy wzięli również udział w I spotkaniu otwierającym, które odbyło się w czerwcu 2016 r. Ponadto, w spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele środowiska akademickiego – włączając w to reprezentantów dziedzin dotyczących transportu i zrównoważonej mobilności.

Spotkanie ponownie podzielone było na dwie części – część prezentacyjną i otwartą dyskusję. Pierwsza część rozpoczęła się prezentacją ogólną dotyczącą różnych form transportu i zrównoważonych systemów transportowych, z wyjaśnieniem definicji, podaniem praktycznych przykładów i porównaniem tych systemów. Następnie zaprezentowano przykłady dobrych praktyk z Austrii, zaobserwowanych podczas pierwszego międzynarodowego spotkania partnerów projektu w Tyrolu Wschodnim. Część prezentacyjna zakończyła się przedstawieniem wyników analizy dotyczącej zrównoważonego transportu na terenie wybranych gmin Województwa Zachodniopomorskiego, wykonanej w ramach dotychczasowych prac przy projekcie LAST MILE.

Część dyskusyjna dała możliwość wymiany doświadczeń związanych z systemami elastycznego transportu, dyskusji nad możliwością przetransferowania zaprezentowanych dobrych praktyk oraz do wyrażenia pomysłów, w jakim kierunku powinny rozwijać się dalej spotkania regionalnych interesariuszy, z perspektywą przekształcenia ich w formę bardziej warsztatową.