Scroll to top

III spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE,
6 grudnia 2016 r. w Dworze Wolińskim

III spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE było pierwszym spotkaniem w formule warsztatowej. Do wzięcia w nim udziału zaproszono gminy, które zostały zdefiniowane jako priorytetowe na obszarze prowadzonego projektu. Kamień Pomorski, Wolin, Międzyzdroje i Dziwnów stykają się z problematyką ostatniej mili w transporcie publicznym na co dzień, a jednocześnie będąc gminami leżącymi w turystycznym pasie oddziaływania wybrzeża bałtyckiego, doskonale rozumieją jego potencjał rozwojowy.

W spotkaniu uczestniczyli włodarze i pełnomocnicy władz wymienionych gmin w osobach: Pana Eugeniusza Jasiewicza – Burmistrza Wolina, Pana Leszka Szeflińskiego – Zastępcy Burmistrza Gminy Kamień Pomorski, Pana Łukasza Dziocha – Zastępcy Burmistrza Dziwnowa oraz Pana Jana Magdy – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyzdrojach.

Po części prezentacyjnej, wskazującej możliwe kierunki współpracy gmin w ramach projektu, przedstawionej przez pracowników RBGPWZ (PP7), nastąpiła otwarta część dyskusyjno-warsztatowa, w ramach której poruszane były kwestie uwarunkowań i obecnych wyzwań stojących przed poszczególnymi gminami. Główna część dyskusji dotyczyła polityk transportowych regionu, zwłaszcza w kontekście nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ale również odnosiła się do procedur związanych z zamówieniami publicznymi, współpracy z sektorem prywatnym oraz konieczności współdziałania ponad granicami pojedynczych gmin.

Spotkanie zakończyło się jednogłośną deklaracją przedstawicieli wszystkich zaproszonych gmin o chęci dalszej współpracy, która zostanie sformalizowana pod postacią listu intencyjnego. W ramach aktywnego uczestnictwa w projekcie LAST MILE gminy oficjalnie oddelegują swoich przedstawicieli do ścisłej współpracy z Regionalnym Biurem Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.