Scroll to top

Drugi biuletyn informacyjny projektu LAST MILE jest już dostępny!

Tematem drugiego numeru newsletteru LAST MILE było podsumowanie trzeciego międzyregionalnego spotkania wymiany doświadczeń w miejscowości Warna w Bułgarii oraz pierwsze wnioski z opracowywanych przez partnerów projektu analiz uwarunkowań regionalnych i barier.

Dodatkowo, w ramach newsletteru, swoje spostrzeżenia w zakresie wpływu projektu LAST MILE na obszary turystyczne oraz możliwości wdrażania rozwiązań elastycznych przedstawili Pan Łukasz Dzioch – Zastępca Burmistrza Dziwnowa, który był uczestnikiem spotkania projektowego w Warnie oraz Pan Radovan Huzwik – przedstawiciel Wydziału Transportu z regionu Koszyce.

Newsletter w języku angielskim dostępny jej na stronie LAST MILE projektu INTERREG.

Serdecznie zachęcamy do przeczytania!

Załącznik:

Drugi newsletter projektu LAST MILE