Scroll to top

Startuje VIII edycja Konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Zachodniopomorskiego”

Informujemy, że z początkiem roku lokalne samorządy mogą zgłaszać przedsięwzięcia do rywalizacji o tytuł najlepszej przestrzeni publicznej województwa zachodniopomorskiego. Jest to już VIII edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

O Nagrodę Marszałka mogą się ubiegać przedsięwzięcia, które zostały ukończone w 2016 roku. Możliwe jest też zgłoszenie realizacji jednego z etapów większego przedsięwzięcia, który został zakończony w roku poprzedzającym daną edycję Konkursu, jednak powinien on sam w sobie stanowić funkcjonującą przestrzeń publiczną. Dopuszcza się zgłoszenie więcej niż jednego przedsięwzięcia przez tego samego zgłaszającego oraz zgłoszenie więcej niż jednego przedsięwzięcia z terenu tej samej gminy lub powiatu. O tym, kto otrzyma zwycięskie laury zadecyduje w czerwcu Komisja Konkursowa.

Konkurs adresowany jest do lokalnych samorządów, a jego celem jest budowa wizerunku województwa jako regionu aktywnego, atrakcyjnego i przyjaznego dla inwestycji oraz wspieranie i promocja dobrych praktyk w zakresie tworzenia nowych wartości w przestrzeni publicznej województwa. Aplikacje konkursowe mogą składać organy wykonawcze jednostek lokalnego samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz ich związki. Mają na to czas do 19 maja 2017 r. Zgłoszenie powinno być złożone w wersji papierowej i elektronicznej oraz powinno zawierać wszystkie wskazane w regulaminie załączniki.

Wyniki konkursu poznamy pod koniec czerwca, a we wrześniu odbędzie się uroczystość wręczenia nagród laureatom VIII edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego.

Do tej pory Nagrodę Marszałka za najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną otrzymały gminy: Chojna, Biały Bór, Dobra Szczecińska, Miasto Koszalin, natomiast Wyróżnienie Marszałka otrzymały gminy: Szczecin (dwukrotnie), Kołbaskowo, Świnoujście, Moryń, Dobrzany, Karlino – Wolgast i Buk w gminie Dobra.

Załącznik:

Plakat VIII edycji konkursu na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego”