Scroll to top

IV międzyregionalne spotkanie partnerów projektu LAST MILE
w dniach 19 – 22 czerwca 2017 r. w Luksemburgu

W dniach 19 – 22 czerwca w Parku Krajobrazowym Górnej Sûre w Luksemburgu odbyło się czwarte spotkanie regionalnych partnerów projektu Last Mile. Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń międzynarodowych w zakresie działających w tym regionie elastycznych systemów transportowych.

Jednym z nich była sezonowa wypożyczalnia rowerów “Rent-a-bike Ardennes”, umożliwiająca turystom zrównoważony i swobodny sposób podróżowania po regionie, będąc jednocześnie dobrą alternatywą dla samochodu. Zaprezentowano również kilka niekonwencjonalnych przykładów usług transportu zbiorowego, działających w systemie wywoławczym, takich jak projekt Bummelbus, zapewniający usługi transportowe dla dzieci i seniorów oraz ponowną aktywizację osób długotrwale bezrobotnych, projekt Night Rider oferujący transport na wieczorne wyjścia w weekendy oraz Flexibus, będący standardowym transportem na żądanie. Uzupełnieniem pełnej oferty mobilności były zintegrowane systemy boksów rowerowych.

Ponieważ ogromnym wyzwaniem dla wszystkich partnerów projektu jest sposób komunikacji z użytkownikami oraz podnoszenie świadomości obywateli, właśnie na tych tematach skupiły się warsztaty, które zorganizowano trzeciego dnia spotkania. W ramach warsztatów przedstawiono prezentację na temat kampanii uświadamiających w kwestii mobilności i wkładu w koncepcję „mobilność jako usługa” oraz sposobu postępowania Luksemburga w tym zakresie. Następnie zarówno partnerzy projektu, jak i interesariusze mieli możliwość wymiany pomysłów dotyczących komunikowania się i dotarcia do różnych grup docelowych w temacie korzystania z transportu publicznego, a w szczególności z elastycznych systemów transportowych.