Scroll to top

Wizyta studyjna w Wydziale Planowania Przestrzennego Berlina i Brandenburgii

W dniach 26-27 lipca 2017 r. przedstawiciele RBGPWZ uczestniczyli w wizycie studyjnej w Berlinie. Tematem przewodnim spotkania była polityka przestrzenna Berlina i Brandeenburgii w skali lokalnej, regionalnej i europejskiej oraz rozpoznanie uwarunkowań wdrożenia modelu współdziałania struktur w celu tworzenia zintegrowanych rozwiązań ponadregionalnych.

W pierwszym dnia wizyty pracownicy Biura zapoznali się z polityką przestrzenną Berlina i Brandenburgii. Po krótce scharakteryzowane zostały uwarunkowania i kierunki rozwoju LEP HR oraz rola jaką pełni w strukturze planowania miejscowego i zarządzaniu strategicznym. Omówiono także działalność Narodowej Fundacji Kultury Budownictwa, która odpowiedzialna jest za współpracę z instytucjami planowania przestrzennego i rozwoju oraz prowadzenie konsultacji społecznych i regionalnych sieci współpracy. Na koniec zaprezentowano wnioski dla polityki spójności po 2020 r., wyniki z projektowanego ESPON 2020 Database Portal i wyniki badań dotyczące rozwoju EUWT.

Drugi dzień spotkania poświęcono planowaniu strategicznemu i kierunkom rozwoju metropolii berlińskiej. W tym zakresie poruszono kwestie związane z partycypacją społeczną, transportem, ochroną klimatu i gospodarką. Następnie odbyło się wyjście terenowe, w ramach którego przedstawiono Koncepcje EuropaCity, polegającą na zagospodarowaniu dawnych terenów kolejowych w okolicy Berlina Dworca Głównego.