Scroll to top

IX edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”

Informujemy, że z początkiem roku autorzy prac dyplomowych obronionych w roku 2017 mogą zgłaszać swoje prace do rywalizacji o tytuł najlepszej pracy dyplomowej związanej tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim. Jest to już IX edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Konkurs adresowany jest do absolwentów uczelni wyższych z terenu całej Polski. Prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach tematycznych: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne oraz architektura krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym. Celem nadrzędnym Konkursu jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Prace dyplomowe wraz z niezbędną dokumentacją określoną w regulaminie można składać do dnia 30 marca 2018 r. w sekretariacie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Wyniki konkursu poznamy pod koniec czerwca podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom IX edycji konkursu.

Szczegółowe zasady przyznawania nagród wraz z formularzem zgłoszenia określa Regulamin Konkursu. W tym roku kategoria, w której praca będzie brała udział zostanie przyporządkowana przez Komisję Konkursową.

Załączniki:

Regulamin konkursu na „Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”

Edycja IX – rok 2018

Regulamin konkursu na „Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”

Edycja IX – rok 2018