Scroll to top

VI międzyregionalne spotkanie partnerów projektu LAST MILE,
4 – 7 czerwca 2018 r. w Koszycach

Szóste spotkanie projektowe odbyło się w dniach 4 – 7 czerwca, w Koszycach i Parku Narodowym Słowacki Raj, który jest obszarem działań pilotażowych projektu dla partnerów ze Słowacji. Przedstawiciele sześciu krajów europejskich po raz ostatni mieli możliwość zapoznania się z najlepszymi rozwiązaniami w zakresie transportu elastycznego. Tematem wiodącym spotkania były procesy tworzenia polityk regionalnych, mających na celu wspieranie rozwiązań zrównoważonej mobilności.

W ramach wizyty studialnej uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się ze specyficznymi uwarunkowaniami lokalnymi obszaru Parku Narodowego Słowacki Raj, odwiedzając min. gminy Stratena i Hrabusice. Następnie w Spiskiej Nowej Wsi odbyły się warsztaty poświęcone występującym na obszarze parku problemom mobilności. Regionalni partnerzy projektu wraz z interesariuszami poszukiwali nowych rozwiązań mobilności, w związku z tymczasowym zamknięciem ulicy Kopanecka dla transportu indywidualnego oraz zastanawiali się nad sposobem zwiększenia dostępności południowej części parku dla turystów i rozwiązania kwestii parkowania w sezonie letnim.

Spośród zaprezentowanych dobrych praktyk uczestnicy poznali min. realizowaną przez stowarzyszenie Koszycka Historyczna Kolej Dziecięca (Košická detská historická železnica – KDHŽ) inicjatywę „Nostalgiczny pociąg”, mającą na celu organizację przejażdżek kolejowych do uprzednio przygotowanych wydarzeń oraz funkcjonującą na obszarze parku narodowego wypożyczalnię rowerów turystycznych Cyklo Tour Spis, która w zrównoważony sposób ułatwia turystom pokonywanie górskich tras.

Dodatkowo w związku z trwającymi w ostatnim półroczu I fazy projektu, pracami nad regionalnymi planami działań, podczas spotkania każdy z partnerów miał możliwość ponownego przedstawienia i przeanalizowania własnego projektu planu działań. Ze względu na znaczące zróżnicowanie regionów zaangażowanych w projekt, zauważalna jest duża różnorodność podejmowanych działań, jednak pojawiają się również działania inspirowane zaprezentowanymi wcześniej dobrymi praktykami. Pokazuje to, jak istotnym elementem kształtowania polityk regionalnych jest międzyregionalna wymiana doświadczeń.