Scroll to top

Posiedzenie Komisji Konkursowej IX edycji konkursu na Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z województwem zachodniopomorskim

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie jest organizatorem Konkursu Marszałka na „Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”. W tegorocznej edycji zgłoszono rekordową ilość 41 prac, które nadesłali m.in. studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Łódzkiej czy Państwowej wyższej szkoły Zawodowej w Raciborzu.

W dniu 12 czerwca 2018 r. w siedzibie biura odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej pod przewodnictwem Pana Tomasza Sobieraja Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego, która wybrała prace do nagród i wyróżnień w bieżącej IX edycji Konkursu. Rywalizacja toczyła się w takich kategoriach jak planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne, oraz architektura krajobrazu.

Najlepsze prace i ich autorów poznamy w październiku podczas gali wręczenia nagród. Zwycięzcy w każdej z kategorii otrzymają po 4 000 zł, a wyróżnieni w konkursie po 1 000 zł. Celem Konkursu jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik:

Regulamin konkursu na „Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”

Edycja IX – rok 2018