Scroll to top

VI spotkanie konsultacyjne w Szczecinie w dniu 13 czerwca 2018

W dniu 13 czerwca 2018 r. w Hotelu Novotel w Szczecinie odbyło się VI spotkanie konsultacyjne dotyczące realizacji „Regionalnej Koncepcji Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla gmin Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin i instytucji obszaru Centralnej Strefy Funkcjonalnej oraz zaproszeni eksperci.

Na spotkaniu przedstawiono m.in. założenia pod wykonanie scenariuszy rozwoju OZE w Strefie Centralnej, zaprezentowano wnioski dotyczące rozwoju OZE przygotowane na podstawie scenariuszy aktywnego i pasywnego oraz przedyskutowano propozycje dalszych działań.

Uczestniczące w projekcie gminy wskazały na konieczność przygotowania apelu do władz krajowych na rzecz realizacji rekomendacji opracowanych w projekcie.