Scroll to top

Analiza w zakresie możliwości powołania Koordynatora Transportowego dla gmin nadmorskich już dostępna!

W ramach projektu LAST MILE ukończono prace nad opracowaniem eksperckim dotyczącym analizy możliwych form działania Koordynatora Transportowego (KT), którego podstawowym zadaniem będzie organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego.

Opracowanie zawiera analizy: możliwych form działalności KT w ramach struktur samorządowych, powoływanych przez nich podmiotów oraz w formie podmiotów zewnętrznych, w świetle obecnie obowiązujących przepisów oraz nowelizowanych ustaw i rozporządzeń będących w procedurze legislacyjnej, możliwych (zakładanych) kompetencji KT w kontekście posiadanych możliwości prawnych (w świetle obowiązujących przepisów oraz nowelizowanych ustaw i rozporządzeń będących w procedurze legislacyjnej), możliwości ekonomicznych (zarówno w kontekście kosztów powołania i kosztów operacyjnych, jak i posiadanych możliwości inwestowania czy ubiegania się o środki zewnętrzne) oraz modelu zarządzania projektem w trakcie jego wdrażania i realizacji.

Dokument jest dedykowany włodarzom czterech gmin nadmorskich jako podstawa do powołania wspólnego organizatora publicznego transportu zbiorowego. W założeniu rozwiązania ujęte w dokumencie mogą być implementowane na inne obszary o podobnych uwarunkowaniach.

Wykonawcą opracowania jest firma Marcin Gromadzki Public Transport Consulting.

Załącznik:

Niniejsze opracowanie przedstawia analizę możliwości powołania Koordynatora Trans-portowego dla obszaru czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego. Podstawowym zadaniem Koordynatora będzie organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie czterech gmin nadmorskich.