Scroll to top

Projekt LAST MILE na Konwencie Burmistrzów i Wójtów powiatu kamieńskiego

Podczas Konwentu Burmistrzów i Wójtów powiatu kamieńskiego, który miał miejsce w dniu 1 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim, w obecności przedstawicieli gmin i starosty powiatu kamieńskiego, zostały podsumowane głównie cele projektu LAST MILE związane z obszarem nadmorskim. Przedstawiciele RBGPWZ, w oparciu o doświadczenia i rekomendacje projektu, zaprezentowali szereg możliwych działań jakie już teraz mogą podjąć gminy oraz władze starostwa w celu polepszenia obecnej polityki transportowej czy zwiększenia stopnia dostępności mieszkańców do usług transportu publicznego.

Obecny stan zaawansowania prac projektowych oraz objęcie dodatkowo powiatu kamieńskiego inicjatywą Catching-Up Regions, realizowaną przy współpracy m.in. z Bankiem Światowym i Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, stanowi doskonały punkt wyjścia do podjęcia przez samorządy wysiłku w kierunku wspólnego ponadgminnego kreowania swojej polityki transportowej. Efektem takiego podejścia może być m.in. wspólna organizacja systemu transportu publicznego na obszarze gmin powiatu.

Dodatkową motywacją do aktywnych działań w tym zakresie, mogą być obecnie procedowane przepisy legislacyjne szczebla krajowego, które w istotny sposób mogą zmienić sposób organizacji transportu publicznego.