Scroll to top

Posiedzenie Komisji Konkursowej X edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z województwem zachodniopomorskim

W dniu wczorajszym tj. 22 maja 2019 r. w siedzibie biura obradowała Komisja konkursowa w sprawie wyłonienia najlepszych prac dyplomowych w X edycji ogólnopolskiego Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na „Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”. W tegorocznej edycji zgłoszono 24 prace z następujących uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Poznańska, Politechnika Krakowska oraz Akademia Sztuki w Szczecinie.

Dyplomy magisterskie i inżynierskie były rozpatrywane w trzech kategoriach tematycznych: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne oraz architektura krajobrazu. Miło na m poinformować , że do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się prace:

 1. „Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie” Katarzyny Ozóg
 2. „Rola miejskiej przestrzeni publicznej na przykładzie zagospodarowania terenu w rejonie Placu Targowego w Stargardzie” Natalii Paliwody
 3. „Modułowe struktury urbanistyczno-architektoniczne na terenie byłej stoczni w Szczecinie” Jędrzeja Słomińskiego
 4. „Projekt biblioteki muzycznej przy ul. Św. Ducha w Szczecinie” Pawła Wojtaszaka
 5. „Nano urbanistyka obszarów nadmorskich w porcie Darłówko” Barbary Matelowskiej
 6. „Projekt zagospodarowania fragmentu terenu przy budynku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie” Filipa Andrzeja Czarniaka
 7. „Koncepcja zagospodarowania poprzemysłowych terenów w rejonie ulicy Krzysztofa Kolumba w Szczecinie” Filipa Łysakowskiego
 8. „Stacja naukowa z zapleczem hotelowym rezerwatu Łazy” Adama Jankowskiego
 9. „Centrum Koordynacji Ratownictwa WOPR przy ulicy L. Heyki w Szczecinie” Igi Śmierzchalskiej
 10. „Zabudowa usługowa u zbiegu ulic Kapitańskiej i Jana z Kolna w Szczecinie” Joanny Zabielskiej
 11. „Budynek usługowo – apartamentowy w Dziwnowie” Mai Pasiecznej
 12. „Urbanistyczna idea miasta – ogrodu w krajobrazie metropolii szczecińskiej” Katarzyny Wójcickiej
 13. „Rewitalizacja kwartału zabudowy w dzielnicy Niebuszewo-Bolinko w rejonie ulic Krasińskiego, Niemcewicza i Jana Długosza w Szczecinie” Moniki Dyko
 14. „Ośrodek transferu wiedzy Uniwersytetu Szczecińskiego przy Al. Jana Pawła II w Szczecinie” Wiktora Kuchniaka i Michała Jaroszewicza
 15. „Nano-Ul centrum technologii przyszłości na terenie fabryki Wiskord w Szczecinie” Zaniuk Nazarii
 16. „Szkoła integracyjna w Szczecinie” Piotra Bila
 17. „Projekt pawilonu wraz z tarasem widokowym na polanie “Widok” w Szczecinie” Jakuba Mizerii
 18. „Przebudowa stadionu miejskiego im. Floriana Krygiera przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie” Sebastiana Łabędzia
 19. „Dom Marynarza – przebudowa, rozbudowa i adaptacja na funkcję mieszkalną”Krzysztofa Żywuckiego
 20. „Centrum Innowacji Technologicznej ZUT w Szczecinie wraz z rewitalizacją kwartału pomiędzy ulicami B. Głowackiego, Gen. J. Sowińskiego, G. Narutowicza i Al. Piastów w Szczecinie” Szymona Wilczyńskiego.

Komisja konkursowa obradowała pod przewodnictwem Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Tomasza Sobieraja w składzie: Leszek Jastrzębski – Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Małgorzata Oyarce Yuzzelli – Główny Projektant, przedstawiciel Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Adam Zwoliński – Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego, Helena Freino – przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego, Iwona Klimek-Łukaszewska – przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego, Wojciech Bal – przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego.

Najlepsze prace i ich autorów poznamy w październiku podczas gali wręczenia nagród. Zwycięzcy w każdej z kategorii otrzymają po 4 000 zł, a wyróżnieni w konkursie po 1 000 zł. Celem Konkursu jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki:

Regulamin konkursu na „Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”

Edycja X – rok 2019

Plakat X edycji konkursu na „Najlepszą pracę dyplomową  związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim” – wersja pdf