Scroll to top

Konferencja podsumowująca III edycję projektu Catching-Up Regions

W dniu 25 czerwca 2019 r. w Toruniu miała miejsce konferencja podsumowująca III edycję projektu Catching-Up Regions pod tytułem „Średnie miasta w Polsce – inteligentne sposoby na poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej”. Zgodnie z zapowiedziami w konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Związku Miast Polskich, Komisji Europejskiej, Banku Światowego oraz przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych i jednostek akademickich. Celem konferencji było podsumowanie działań prowadzonych w ramach III edycji projektu Catching-Up Regions dotyczącego skutecznych sposobów na walkę z marginalizacją społeczno-ekonomiczną średnich miast.

W trakcie konferencji zaprezentowano rezultaty programów regionalnych, które prowadzone były tym razem w województwach zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, łódzkim, śląskim, podlaskim oraz dolnośląskim.

W naszym regionie działania skupiały się na opracowaniu dedykowanego e-Modułu, wspierającego zarządzanie politykami transportowymi i pozwalającego na sprawniejsze definiowanie białych plam transportowych oraz na opracowaniu możliwości uruchomienia pilotażowych projektów transportu „na żądanie” (określanego również jako transport „na życzenie” lub jako transport DRT – Demand Responsive Transport). Działania w obszarze województwa zachodniopomorskiego, związane z projektem, prowadzone są na terenie powiatu kamieńskiego oraz Centralnej Strefy Funkcjonalnej.

Efektem końcowym prac, w ramach III edycji projektu było opracowanie, dla każdego z regionów, dedykowanych raportów eksperckich mogących stać się pierwszym krokiem do wdrażania konkretnych działań inwestycyjnych czy opracowywania nowych usług skierowanych do mieszkańców. Raporty będą dostępne już niebawem.

Załącznik:

Program konferencji „Średnie miasta w Polsce – inteligentne sposoby na poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej” 25 czerwca Toruń