Scroll to top

Prezentacja E-Modułu

W dniach 16-18 lipca 2019 w województwie zachodniopomorskim gościli przedstawiciele konsorcjum IDOM, które na zlecenie Banku Światowego odpowiada za opracowanie narzędzia E-Modułu będącego jednym z komponentów działań w ramach III edycji projektu Catching-Up Regions.

Spotkanie miało miejsce w siedzibie Wydziału Zarządzania Strategicznego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, głównego koordynatora projektu po stronie regionalnej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wydziałów Urzędu Marszałkowskiego, RBGPWZ oraz reprezentanci powiatów zaangażowanych w projekt.

E-Moduł ma w założeniu pełnić funkcję m.in. repozytorium danych o dostępnych w naszym regionie usługach transportowych, obsługiwanych liniach, wydanych zezwoleniach, przewoźnikach oraz infrastrukturze przystankowej.

W trakcie spotkania zaprezentowany został obecny stan zaawansowania prac nad narzędziem, pokazano wdrożone funkcjonalności, sposób zasilania systemu danymi oraz możliwości ich dalszej obróbki. Uczestnicy spotkania dyskutowali nad dalszymi możliwościami rozwoju systemu oraz nad możliwościami przetestowania narzędzia w obszarach pilotażowych projektu.