Scroll to top

Raport „Transport na obszarach wiejskich w województwie zachodniopomorskim” już dostępny!

W ramach III edycji inicjatywy Catching-Up Regions został opracowany raport „Transport na obszarach wiejskich w województwie zachodniopomorskim”.

Raport przedstawia propozycje rozwiązań dla transportu publicznego w województwie zachodniopomorskim, w odpowiedzi na potrzeby transportowe występujące na terenach wiejskich. Dokument przedstawia problemy związane z realizacją transportu publicznego, ze szczególnym naciskiem na tereny wiejskie w powiązaniu z krajową sytuacją legislacyjną.

Zapraszamy do lektury!

Załączniki:

Raport CUR III
Pełen raport końcowy – podsumowanie wszystkich projektów

Raport CUR III
Transport na obszarach wiejskich w województwie zachodniopomorskim