Scroll to top

Posiedzenie Grupy Eksperckiej METREX

W dniach 30-31 marca br. miała się odbyć wiosenna konferencja sieci METREX. Konferencja została przesunięta na jesień, ale posiedzenie Grupy Eksperckiej „Krajobraz metropolitalny – jak równoważyć miejski i wiejski rozwój” odbyło się zgodnie z harmonogramem. Uczestniczyło w nim 14-stu przedstawicieli europejskich regionów i obszarów metropolitalnych. Główny wykład został poświęcony inicjatywie Stadt-Land+, czyli programowi niemieckiego federalnego ministerstwa nauki, który ma na celu dofinansowanie dwunastu partnerstw miejsko-wiejskich w obszarze wzmocnienia regionalnych łańcuchów produkcji żywności, przepływów ekonomicznych pomiędzy obszarami, budowy gospodarki obiegu zamkniętego oraz gospodarki odpadowej w połączeniu z produkcją bioenergii na potrzeby lokalne.  W dniach 25-27 listopada w Lipsku pod hasłem „Sustainable & Resilient Urban-Rural Partnerships”  odbędzie się konferencja podsumowująca program, której METREX jest współorganizatorem. Do dnia 31 maja można nadsyłać zgłoszenia wystąpień na konferencji.

Podczas posiedzenia Grupy Eksperckiej dokonaliśmy wspólnie identyfikacji obszarów, które są najczęściej poruszane w dyskusji o partnerstwie miejsko-wiejskim. Należą do nich:

– dostęp do usług publicznych, w tym transportu publicznego i ochrony zdrowia;

– zagospodarowanie przestrzeni – nowe osadnictwo, semi- i suburbanizacja, kreowanie istotnych punktów usług i gospodarki lokalnej poza centrami miast, instrumenty kształtowania polityki miejskiej i współpracy terytorialnej;

– lokalna produkcja żywności i kreowanie łańcuchów produkcji;

– postrzeganie obszarów wiejskich.

Podsumowaniem dyskusji był praktyczny przykład z regionu metropolitalnego Norymbergii, który wspólnie z naukowcami z miejscowych uniwersytetów wdrożył program ulepszenia lokalnych łańcuchów produkcji żywności. Zbadano, że tylko 8% produkcji rolniczej w regionie trafia na rynek lokalny, a docelowo mogłoby to być od 20 do 40% w zależności od pory roku. Wspólnie stworzono na obszarze miasta osiem hotspotów, w których drobiazgowo badano kierunki skąd przybywa żywność, którą można kupić na lokalnych rynkach. Każdy z punktów sprzedaży charakteryzował innych rodzaj żywności (produkty mleczarskie, przetwórstwo, warzywa i owoce). Celem była przyjrzenie się barierom lokalnej produkcji i jej wspólne przekierowanie na potrzeby lokalnej społeczności. W tym celu tworzono klastry przedsiębiorstw i wytwórców oraz zachęty fiskalne dla lokalnego rynku produkcji. Szczegóły inicjatywy można znaleźć na stronie https://www.zukunftsstadt-stadtlandplus.de/reprola.html

Województwo Zachodniopomorskie jest członkiem organizacji METREX od 2011 roku i jest reprezentowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. W skład struktury organizacji wchodzą: Walne Zgromadzenie, w którego skład wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia, Zarząd, składający się z Prezydenta, dwóch Wiceprezydentów oraz siedmiu Członków Zarządu oraz Sekretarz Generalny, wybierany przez Zarząd Stowarzyszenia.