Scroll to top

Pierwsze posiedzenie Grupy Koordynacyjnej projektu INT 179

W dniu 21 lipca w formule zdalnej odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Koordynacyjnej projektu INT 179 „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina”. Zadaniem Grupy jest nadzór nad realizacją projektu, bieżąca ewaluacja jego wdrażania, rozstrzyganie sporów i wątpliwości pomiędzy partnerami, ocena realizacji budżetu oraz promocja i rozpowszechnianie wyników projektu na zewnątrz. Grupa Koordynacyjna składa się z partnerów projektu z budżetem (7 instytucji) oraz partnerów stowarzyszonych (13 instytucji) i zbiera się na posiedzeniach co trzy-cztery miesiące. Grupie przewodniczy Dyrektor Leszek Jastrzębski reprezentujący partnera wiodącego Województwo Zachodniopomorskie – Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Posiedzenie Grupy Koordynacyjnej oprócz spraw bieżących dotyczyło kwestii omówienia realizacji warsztatów regionalnych planowanych na jesień tego roku. Warsztaty są organizowane w ramach pakietu roboczego T1 „Harmonizacja i publikacja danych istotnych dla ukierunkowania rozwoju Regionu Metropolitalnego Szczecina”, którego efektem powinna być metodyka danych wraz z określeniem dostawców danych i ich użytkowników. Celem organizacji warsztatów jest określenie potrzeb w zakresie monitoringu danych wspólnie z partnerami projektu, partnerami stowarzyszonymi i interesariuszami. Planowane są następujące spotkania warsztatowe:

  • Transport regionalny i mobilność (10.09.2020/ Szczecin)
  • Współpraca sieciowa (22.09.2020 / Prenzlau)
  • Partnerstwo miejsko-wiejskie (14.10.2020/ Gross Pinow)
  • Branże przyszłości (5.11.2020 / Pasewalk)

Kolejne planowane warsztaty będą dotyczyły tematyki turystyki i delimitacji obszaru monitoringu Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina. Wnioski i raporty z warsztatów zostaną zaprezentowane przez liderów na konferencji inaugurującej projekt w Szczecinie 18 listopada.

Projekt „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina” jest dofinansowany z środków Programu Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska. Projekt urzeczywistnia wcześniej tworzone wspólne opracowania, m.in. Koncepcję Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina oraz Wspólną Koncepcję Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań 2030.