Scroll to top

II warsztaty regionalne „Turystyka w Regionie Metropolitalnym Szczecina”

W dniu 15 października siedzibę naszego Biura zamieniliśmy na studio telewizyjne, z którego moderowaliśmy dyskusję poświęconą turystyce w Transgranicznym Regionie Metropolitalnym Szczecina. Warsztaty były częścią projektu „INT 179 Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska. W myśl idei „rozwoju opartego na dowodach” działania w projekcie mają pomóc w uzyskaniu lepszego dostępu do rzetelnych informacji – dziś utrudnionego poprzez różne krajowe systemy pozyskiwania, przetwarzania i publikacji danych, a także barierę językową. Tym razem naszym obszarem badawczym była turystyka.

Przygotowując się do warsztatu zdefiniowaliśmy cztery tematy analizy. Pierwszy z nich to „Ślad ekologiczny” czyli próba odpowiedzi na pytanie jaki wpływ na lokalne środowisko ma pobyt turysty. Ten temat chcemy dalej diagnozować we współpracy z Miastem Świnoujście.

Kolejne zagadnienie, które zostało krótko naszkicowane podczas spotkania to „Turystyka w transgranicznym Szczecinie”. Na przykładzie współpracy Żeglugi Szczecińskiej Turystyka i Wydarzenia, Tourismusverein Angermünde e.V. i Gminy Gartz, organizujących wspólnie spacery transgraniczne i szkolenia polsko-niemieckie dla przewodników turystycznych, rozmawialiśmy o tym co oznacza dla miasta turysta transgraniczny, kto najczęściej odwiedza Szczecin i jak docierać do odbiorców z atrakcyjną ofertą dla pogranicza. To zadanie mają wspierać witryny https://zstw.szczecin.pl/pl/wydarzenia/2020/travel-tomorrow/informacje-o-projekcie oraz https://www.facebook.com/VisitSzczecin/. Ta część dyskusji została poprowadzona przez Katarzynę Jackowską ze Związku Gmin w Gartz nad Odrą – naszego partnera projektu INT 179.

Głównym tematem warsztatów był „Turysta jednodniowy na pograniczu polsko-niemieckim”. Tu zmierzyliśmy się z pytaniami czym się różni rekreacja od wypoczynku, jaki jest zasięg przestrzenny jednodniowych wycieczek obcokrajowców na drugą stronę, jaki jest cel odwiedzin, jakie usługi zaliczymy do turystycznych oraz jaki jest sposób organizacji i częstotliwość podróży. Wsparciem naszej dyskusji była prezentacja dr inż. Wojciecha Zbaraszewskiego z Katedry Analizy Systemowej i Marketingu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego o tym, jak turystę jednodniowego ująć w badaniu, jakie wydatki tzw. wycieczkowicz ponosi na miejscu i w drodze do atrakcji turystycznej oraz które branże będą najbardziej zainteresowane turystyką jednodniową. Zakończeniem tej części była prezentacja Macieja Łapko z Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego prezentująca pomysł Busa Nadmorskiego czyli przykładu łączenia potencjałów dzięki elastycznemu transportowi. W myśl zasady, że turysta jednodniowy tym więcej zwiedzi, jak szybko pojedzie, wspólna oferta busa, który dowiezie turystów do najbardziej atrakcyjnych miejsc pozwoli połączyć potencjał ofert lokalnych dzieląc koszty i usługi. Wprowadzenia do tematyki jednodniowej turystyki i jej znaczenia dla trzech podzielonych granicą partnerów Pomorza Zachodniego, Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego dokonał dr Przemysław Jackowski – przedstawiciel partnera stowarzyszonego Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania.

Spotkanie zakończyliśmy tematyką „Monitoring regionalny – potencjał współpracy, zasoby, konkurencja”. Jako pierwszy, Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, partner wiodący projektu INT179, zaprezentował Kartę charakterystyki turystyki Pomorza Zachodniego, której celem jest dostarczenie wiedzy o tym sektorze gospodarki w sposób czytelny, atrakcyjny wizualnie i możliwie syntetyczny. Karta zawiera oprócz informacji o liczbie i kraju pochodzenia turystów odwiedzających Pomorze Zachodnie, także mapę obszaru pokazującą rozmieszczenie usług i infrastruktury turystycznej.

Uzupełnieniem tej prezentacji były analizy dotyczące rynek pracy w turystyce, przedstawione przez Pawła Nowaka, Kierownika Biura Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Spotkanie zakończyliśmy podsumowaniem Damiana Gresie, Dyrektora Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na temat potrzeb w zakresie monitoringu dla regionu turystycznego.

Warsztaty powstały we współpracy Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej,

Związku Gmin w Gartz nad Odrą oraz Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania. Uczestniczyło w nich około 30 przedstawicieli polskich i niemieckich instytucji, m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Powiatu Vorpommern-Greifswald, Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Wspólnego Wydziału Planowania Berlina i Brandenburgii, Miasta Świnoujście, Ministerstwa Finansów i ds. Europy Kraju Związkowego Brandenburgii, Żeglugi Szczecińskiej Turystyka i Wydarzenia, TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH, Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Tourismusverband Insel Usedom e.V, oraz Biura Geodety Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki:

„Turysta jednodniowy na pograniczu – protokół kreatywny”