Scroll to top

Trzecie posiedzenie Grupy Koordynacyjnej projektu INT 179

W dniu 18 listopada br.  w formule zdalnej odbyło się trzecie posiedzenie Grupy Koordynacyjnej projektu INT 179 „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina”. Zadaniem Grupy jest nadzór nad realizacją projektu, bieżąca ewaluacja jego wdrażania, rozstrzyganie sporów i wątpliwości pomiędzy partnerami, ocena realizacji budżetu oraz promocja i rozpowszechnianie wyników projektu na zewnątrz. Grupa Koordynacyjna składa się z partnerów projektu (7 instytucji) oraz partnerów stowarzyszonych (13 instytucji) i zbiera się na posiedzeniach co trzy-cztery miesiące. Grupie przewodniczy Dyrektor Leszek Jastrzębski reprezentujący partnera wiodącego Województwo Zachodniopomorskie – Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Posiedzenie Grupy Koordynacyjnej oprócz spraw bieżących dotyczyło omówienia przebiegu konferencji inauguracyjnej projektu, która jest planowana na 2 grudnia 2020 roku. Jednym z punktów obrad była także prezentacja koncepcji badania „Metodyka harmonizacji i publikacji danych istotnych dla ukierunkowania rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina wraz z określeniem dostawców danych i ich użytkowników”, która stanowi produkt jednego z pakietów roboczych w projekcie. Prezentacja została przygotowana przez wyłonionego w drodze procedury zamówienia publicznego wykonawcę, którym jest Wrocławski Instytut Zastosowania Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji.

Projekt „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina” jest dofinansowany z środków Programu Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska. Projekt urzeczywistnia wcześniej tworzone wspólne opracowania, m.in. Koncepcję Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina oraz Wspólną Koncepcję Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań 2030.