Scroll to top

ZNAMY LAUREATÓW XI edycji KONKURSU „ Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”

Z uwagi na panującą sytuację uniemożliwiającą nam uroczyście podsumować XI edycję Konkursu prezentujemy laureatów tegorocznej edycji Konkursu jednocześnie zapraszając Państwa na uroczyste wręczenie Dyplomów przy okazji XII edycji Konkursu w przyszłym roku.  

Posiedzenie Komisji konkursowej odbyło się w dniu 13 października br. w siedzibie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. W tym roku do konkursu zgłoszono 23 prace z takich uczelni jak: Politechniki Krakowskiej, Politechnik Łódzkiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dyplomy magisterskie i inżynierskie były rozpatrywane w trzech kategoriach tematycznych: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne oraz architektura krajobrazu.

Nagrodę w tym roku przyznano Pani Natalii Tomaszewskiej, której praca pn: „Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Smutnej w Szczecinie” wygrała w kategorii architektura krajobrazu.

W kategorii planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne w tym roku przyznano trzy wyróżnienia:

Panu Grzegorzowi Balińskiemu za pracę pt: „Rewitalizacja dworca i terenów kolejowych w Kołobrzegu wraz z projektem Centrum przesiadkowego”,

Panu Tomaszowi Bodnarowi za pracę pn:Obraz miasta na podstawie map mentalnych uczniów szkół podstawowych Gryfic” oraz

Panu Ivanowi Boltulenis za pracę pn: „Most Dworcowy i Wyspa przy Moście – połączenie Śródmieścia i Międzyodrza Szczecina jako czynnik wspomagający proces rewitalizacji terenów Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej”.

Kategorię projektowanie architektoniczne w tym roku zdominowały Panie, którym Komisja przyznała trzy równorzędne wyróżnienia:

Pani Małgorzacie Duda za pracę pn: „Projekt budynku mieszkalno-usługowego wraz z placem miejskim przy ulicy Kolumba w Szczecinie”,

Pani Zuzannie Kubiak za pracę pn: „Przystań C. Lefevre – adaptacja dawnego kompleksu fabrycznego na funkcję rekreacyjno-noclegową” oraz dla

Pani Kindze Gawlik za adaptację dawnego spichlerza (Browaru) przyklasztornego na zajazd cysterski w Bierzwniku.

Komisja konkursowa obradowała pod przewodnictwem Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Tomasza Sobieraja w składzie: Leszek Jastrzębski – Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Małgorzata Oyarce Yuzzelli – Główny Projektant, przedstawiciel Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Adam Zwoliński – Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego, Helena Freino – przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego, Iwona Klimek-Łukaszewska – przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego, Wojciech Bal – przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i już dziś zapraszamy do kolejnej XII już edycji Konkursu!

Laureaci XI edycji Konkursu

Wyróżnienie 1 w kategorii projektowanie urbanistyczne i planowanie przestrzenne
dla
Grzegorza Balińskiego
za
„Rewitalizację dworca i terenów kolejowych w Kołobrzegu wraz z projektem Centrum przesiadkowego”
Promotor pracy: dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio

 Praca wyróżniona za ciekawe, wizjonerskie i ponad standardowe rozwiązanie newralgicznej strefy buforowej – łączącej dzielnicę uzdrowiskową z centrum Kołobrzegu. Interesująca próba zrewitalizowania i przeobrażenia wiodącej funkcji obsługi komunikacji w nowoczesne centrum przesiadkowe, oraz stworzenie wartościowej przestrzeni urbanistycznej, będącej swoistym generatorem skupiającym wokół siebie pozostałe funkcje rekreacyjne i centrotwórcze.

Wyróżnienie 2 w kategorii projektowanie urbanistyczne i planowanie przestrzenne
dla
Tomasza Bodnara
za
Obraz miasta na podstawie map mentalnych uczniów szkół podstawowych Gryfic”
Promotor pracy:  dr hab. Paweł Czapliński

Praca została wyróżniona za inne – niż powszechnie stosowane w urbanistyce – podejście do percepcji miasta i ciekawe ujęcie postrzegania przestrzeni przez dzieci, następnie zaś wykorzystanie wyników badań do konstrukcji mentalnej mapy Gryfic. Ciekawa, oryginalna metoda badawcza połączona z próbą stworzenia produktu turystycznego.

Wyróżnienie 3 w kategorii projektowanie urbanistyczne i planowanie przestrzenne
dla
Ivana Boltulenis
za
„Most Dworcowy i Wyspa przy Moście – połączenie Śródmieścia i Międzyodrza Szczecina jako czynnik wspomagający proces rewitalizacji terenów Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej”
Promotor pracy:  dr inż. arch. Rafał Szrajber

Praca została wyróżniona za udaną próbę stworzenia atrakcyjnego „witacza” vis a vis dworca kolejowego, niezwykle efektywne wykorzystanie wyspy pod względem programu funkcjonalno-użytkowego przy czym forma architektury nie przytłacza, nawiązując dialog z otoczeniem. Na uwagę zasługuje wprowadzenie zieleni w strukturę zabudowy.

Wyróżnienie 1 w kategorii projektowanie architektoniczne
dla
Małgorzaty Duda
za pracę pn.:
„Projekt budynku mieszkalno-usługowego wraz z placem miejskim przy ulicy Kolumba w Szczecinie”
Promotor pracy dr inż. arch. Jarosław Bondar

Praca została wyróżniona za ciekawą kreację z zastosowaniem elementów przenikania się części kubaturowej budynku z przestrzenią otwartą, w tym zarówno wewnątrz bryły obiektu jak z sąsiadującymi z obiektem: projektowanym placem publicznym, ul. Kolumba i rzeką Odrą. Na uwagę zasługuje wyważona współczesna forma architektoniczna obiektu z elewacjami nawiązującymi do historycznej tkanki ulicy.

Wyróżnienie 2 w kategorii projektowanie architektoniczne
dla
Zuzanny Kubiak
za pracę pn.:
„Przystań C. Lefevre – adaptacja dawnego kompleksu fabrycznego na funkcję rekreacyjno-noclegową”
Promotor pracy:  prof. dr hab. inż. arch.  Andrzej Kadłuczka
dr inż. arch. prof. PK  Barbara Zin

Praca została wyróżniona za udaną adaptację dawnego obiektu przemysłowego do nowych funkcji z zachowaniem jego klimatu, wysoki poziom projektu, w tym bardzo dobre rozpoznanie historyczne i konstrukcyjno-materiałowe. Trafnie sformułowano wytyczne konserwatorskie i projektowe, nie rekonstruując utraconych wartości, a zastępując nieistniejące elementy współczesną formą i materiałami, z nawiązaniem do dawnej architektury. Praca wykonana z wysoką kulturą podania.

Wyróżnienie 3 w kategorii projektowanie architektoniczne
dla
Kingi Gawlik
za pracę pn.:
„Adaptacja dawnego spichlerza (Browaru) przyklasztornego na zajazd cysterski w Bierzwniku”

Promotor pracy prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Władysław Paszkowski

Praca została wyróżniona za kulturę w łączeniu „starego z nowym”, nacechowaną umiarem i szacunkiem dla historii. Wysoki poziom warsztatowy i estetyka podania pracy.

Nagroda w kategorii architektura krajobrazu
dla
Natalii Tomaszewskiej
za pracę pn.:
„Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Smutnej w Szczecinie”
Promotor pracy dr inż. arch. Leszek Świątek

Nagroda za bardzo dobre wpisanie obiektu w otaczającą przestrzeń, wyczucie skali, uszanowanie istniejącej zieleni i kreację nowej oprawy krajobrazowej, z wkomponowaniem zbiornika wodnego – przenikanie się architektury, wody i zieleni, a także dostrzeżenie potrzeby doposażenia osiedli prawobrzeżnego Szczecina w obiekt stymulujący społeczną aktywność.