Scroll to top

Piąte posiedzenie Grupy Koordynacyjnej projektu INT 179

W dniu 19 maja br. w formule zdalnej odbyło się piąte posiedzenie Grupy Koordynacyjnej projektu INT 179 „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina”. Zadaniem Grupy jest nadzór nad realizacją projektu, bieżąca ewaluacja jego wdrażania, rozstrzyganie sporów i wątpliwości pomiędzy partnerami, ocena realizacji budżetu oraz promocja i rozpowszechnianie wyników projektu na zewnątrz. Grupie przewodniczy Dyrektor Leszek Jastrzębski reprezentujący partnera wiodącego Województwo Zachodniopomorskie – Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Posiedzenie Grupy Koordynacyjnej dotyczyło omówienia przebiegu bieżących działań w projekcie obejmujących uzgodnienie katalogu danych i wskaźników Regionu Metropolitalnego Szczecina z podziałem na obszary tematyczne, analizę powiązań i zdiagnozowanie poziomów decyzyjnych w Regionie Metropolitalnym Szczecina, w tym identyfikację barier i potencjałów dotyczących wymiany danych, badania opinii publicznej odnośnie Regionu Metropolitalnego Szczecina oraz uruchomienie polsko-niemieckiej strony internetowej projektu. Ponadto podczas posiedzenia uzgodniono zarys najbliższych działań w projekcie dotyczących m.in. organizacji wizyty studyjnej w Luksemburgu oraz opracowania schematu cyklicznych konferencji poświęconych transgranicznemu monitoringowi.

Jednym z omawianych tematów było uzgodnienie definicji obszarów tematycznych, które powinny w przyszłości obrazować powiązania z jakimi mamy do czynienia na pograniczu polsko-niemieckim.

Kolejne spotkanie Grupy odbędzie się we wrześniu.

Projekt „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina” jest dofinansowany z środków Programu Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska. Projekt urzeczywistnia wcześniej tworzone wspólne opracowania, m.in. Koncepcję Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina oraz Wspólną Koncepcję Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań 2030.