Scroll to top

Warsztaty polsko-niemieckie projektu INT 179

W dniu 20 lipca w siedzibie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania odbyła się pierwsza część polsko-niemieckich warsztatów poświęconych ustaleniu zakresu obszaru monitoringu Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina. Jednym z celów dyskusji było także uzgodnienie listy priorytetowej katalogu wskaźników i danych do dalszego monitorowania zjawisk w transgranicznym obszarze. Uczestnicy wybrali prototyp, który obejmuje badanie następujących zjawisk:

  1. Ruch odwiedzających jednodniowych
  2. Potoki pasażerskie dla całego regionu
  3. Dostępność terytorialna do usług
  4. Potencjał demograficzny dla rynku pracy
  5. Zielona transformacja
  6. Edukacja i rynek pracy
  7. Transgraniczna aktywność społeczna

Na liście rezerwowej znalazły się: Potoki pasażerskie pracownicze oraz Transgraniczna współpraca gospodarcza.

Wybrany prototyp, pokazuje wizję zielonego, innowacyjnego regionu, dla którego włączenie społeczne i transgraniczny kapitał relacji i współpracy ma bardzo istotne znaczenie. Kolejne prototypy zostaną opracowane podczas II części warsztatów, a następnie głosowanie internetowe wskaże ostateczny zestaw zjawisk do dalszego monitorowania. Zbierane dane i analizy mają być pomocne w ukierunkowaniu rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina.

Projekt „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina” jest dofinansowany z środków Programu Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska. Projekt urzeczywistnia wcześniej tworzone wspólne opracowania, m.in. Koncepcję Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina oraz Wspólną Koncepcję Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań 2030.