Scroll to top

Dzień energii odnawialnych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim – Minipiknik OZE

Przy okazji odbywającego się na terenie całego kraju związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego weekendu wydarzeń (6-8 sierpnia 2021) z okazji „Dnia energii odnawialnych” partnerzy polsko-niemieckiego projektu MoRE „Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin” zaproponowali jednodniowy (7.08.2021) przejazd rowerowy po wyspie Uznam w celu zilustrowania celów projektu oraz zaprezentowania lokalnych interesariuszy zaangażowanych w promocję odnawialnych źródeł energii. Podczas przejazdu partnerzy projektu dyskutowali o znaczeniu OZE w krajobrazie – nadmorskiej przestrzeni wyspy Uznam.

Trasa wiedzie wzdłuż starych i nowych istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii. Trasa rowerowa miała długość ok. 45 km, a jej głównymi punkami były: stacja transformatorowa w Bansin, młyn holenderski w Benz ilustrujący historyczną rolę odnawialnych źródeł energii na wyspie, stacja ładowania samochodów elektrycznych spółdzielni energetycznej Inselwerke oraz naziemna farma fotowoltaiczna w Neppermin, systemy fotowoltaiczne PV na dachach Muzeum DDR w Dargen oraz oczyszczalnia ścieków wyposażona w układ kogeneracyjny (wykorzystująca biogaz do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej) w Świnoujściu. Spotkanie zakończyło się na polsko-niemieckiej promenadzie Europa, gdzie rozmieszczone są panele słoneczne, a wytwarzana przez nie energia służy do oświetlania całej promenady, stref odpoczynku i toalet.

Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Cyfryzacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego – partner projektu MoRE. Akcja odbyła się w ramach Aktionswochenende zum Tag der Erneuerbaren Energien https://www.energietag-mv.de/teilnehmer/ministerium-fuer-energie-infrastruktur-und-digitalisierung-mecklenburgvorpommern.

Projekt MoRE „Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin” realizowany jest w ramach programu Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska, oś IV – współpraca transgraniczna. Głównym przesłaniem projektu jest analiza potencjału i możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej (OZE) ze szczególnym uwzględnieniem transgranicznej przestrzeni wysp Uznam i Wolin oraz poprzez intensyfikację polsko-niemieckiej współpracy instytucjonalnej.

Załączniki:

Program minipikniku OZE