Scroll to top

Wirtualna wizyta w EUROSTAT i ESPON

W dniu 28 listopada br. w formule zdalnej odbyła się druga cześć wizyty studyjnej w Luksemburgu. Tym razem partnerzy projektu INT 179 „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina” spotkali się z przedstawicielami Eurostat i ESPON. Eurostat to Urząd Statystyczny Unii Europejskiej odpowiedzialny za publikacje wysokiej jakości europejskich statystyk i wskaźników, które umożliwiają porównywanie krajów i regionów. Naszą rozmówczynią była Teodora Brandmuller, Zastępca Dyrektora Wydziału Statystiki Regionalnej i INformacji Geograficznej, która zaproponowało uczestnikom dyskusji następujące bazy danych I opracowania:

Interaktywne porównywarki:

1) My Region in Eurostat (zestawienie danych dla własnego regionu i jego porównanie z innymi regionami w UE)

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/myregion/#?reg=PL42&ind=12-2_lfst_r_lfu3rt

2) Regions in Europe (należy przeskrolować w dół gdzie znajdują się różne dane tematyczne)

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/regions/

Bazy danych:

1) Data Browser – przeglądarka danych – dostęp bezpośredni do danych stanowiących podstawę wizualizacji

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tespm030/default/table?lang=en

2) Atlas statystyczny – katalogi wskaźników

https://ec.europa.eu/statistical-atlas/viewer/?mids=BKGCNT,BKGNT22016,C01M01,CNTOVL&o=1,1,1,0.7&ch=PEO,C01&center=49.97812,19.97593,3&

3) Regions and Cities Illustrated – bazy danych

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/#?vis=nuts2.labourmarket&lang=en

Dodatkowo publikacje:

1) Rocznik statystyczny UE, publikacja z października tego roku

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/13389103/KS-HA-21-001-EN-N.pdf/1358b0d3-a9fe-2869-53a0-37b59b413ddd?t=1631630029904

2) SDG Voluntary Local Reviews – przykłady działań transformacyjnych na poziomie lokalnym, które przyczyniają się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC118682

3) Nordic Cross Border statistics

Nordisk Ministerråd – Nord2021-006 (norden.org)

4) Cross-Border Impact Assessments (DE/BE/NL)

ITEM Cross-Border Impact Assessment – Research – Maastricht University

5) Border Region Data collection – Regional Policy – European Commission (europa.eu)

6) BBSR – Specialist articles – European Cross-Border Monitoring Network (bund.de)

7) oraz doniesienia na temat eksperymentalnej współpracy statystycznej w dziedzinie turystyki: Collaborative economy platforms – Experimental statistics – Eurostat (europa.eu)

Naszymi rozmówcami z  Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej byli Dyrektor Zarządzający Wiktor Szydarowski oraz kierownicy sekcji Nicholas Rossignol, Marjan van Herwijnen, Andrea China i Martin Gauck. ESPON to program stosowanych badań naukowych, którego celem jest wspieranie kształtowania polityki rozwoju terytorialnego w Europie. Program pozwala opracowywać zróżnicowane i systematyczne dane dotyczące tendencji terytorialnych w powiązaniu z różnymi aspektami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi w celu określenia potencjału regionów, miast i większych terytoriów oraz stojących przed nimi wyzwań. Programem zarządza Europejskie Ugrupowanie Współpracy terytorialnej z siedzibą w Luksemburgu. Z od partnerów z ESPONU otrzymaliśmy następujące rekomendacje dla naszego projektu:

Cross-border public services – zintegrowane metodologiczne podejście do kwestii definicji i delimitacji transgranicznych usług publicznych https://www.espon.eu/CPS

ESPON Big data – koncepcja identyfikacji danych dla powiązań wzdłuż europejskich korytarzy wzrostu (przepływy transportowe, społeczne i intelektualne, sieci współpracy i usług) https://www.espon.eu/big-data-corridors oraz Big data project https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/Interim%20Report_BigData.pdf

Miękka współpraca terytorialnahttps://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20ACTAREA_handbook_180120.pdf – aktywny regionalny proces partycypacyjny (w tym zakresie także broszura dotycząca obszaru Wizji 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań prezentująca narzędzia współpracy terytorialnej w języku polskim https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-content/uploads/2020/10/Espon_DE-PL_28.04.2020.pdf )

Ocena oddziaływania terrytorialnego (Territorial impact assesment) https://www.espon.eu/tools-maps/espon-tia-tool interaktywne narzędzie do oceny ex ante wpływu terytorialnego przepisów, polityk i dyrektyw, i ich potencjalnego wpływu na rozwój regionów. Narzędzie łączy wiedzę ekspercką z zestawem danych statystycznych opisujących charakterystykę regionów. Użytkownicy są prowadzeni przez różne etapy analizy wpływu i otrzymują pomoc i wskazówki dotyczące przygotowania analizy wpływu terytorialnego.

European and marcroregional monitoring tool – jest narzędziem do ciągłej obserwacji tendencji i wzorców rozwoju zachodzących w Europie i jej czterech makroregionach. Narzędzieobejmuje informacje terytorialne, dostarcza danych, map, wykresów, funkcji analitycznych https://www.espon.eu/macroregional-monitor

https://www.atlasta2030.eu/Atlas Agendy Terytorialnej 2030 – wybrane tematycznie mapy i wykresy dla regionów UE

Projekt „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina” jest dofinansowany z środków Programu Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska. Projekt urzeczywistnia wcześniej tworzone wspólne opracowania, m.in. Koncepcję Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina oraz Wspólną Koncepcję Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań 2030.