Scroll to top

Drugie polsko-niemieckie warsztaty branżowe realizowane w ramach projektu „MoRE - Modelowy Region Energii Odnawialnych wysp Uznam i Wolin”

W ramach realizacji projektu MoRE zorganizowano drugą serię spotkań branżowych, które odbyły się w trzech wybranych obszarów tematycznych w dniach :

  • 30 listopada 2021 dla obszaru turystyka – „Marka regionu Wysp Uznam i Wolin oraz jej promocja”
  • 8 grudnia 2021 r. dla obszaru mobilność – „Modelowe rozwiązania komunikacyjne uwzględniające transport bezemisyjny w obszarze turystycznym”
  • 14 grudnia 2021 r. dla obszaru usług i gospodarki komunlanej – „Realizacja przedsięwzięć energetycznych służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń i poprawie efektywności energetycznej w regionie wysp”

Powyższe spotkania były kontynuacją pierwszej tury warsztatów, które obyły się w czerwcu i licpu 2021 r. Celem letnich warsztatów było określenie zagadnień, które szczególnie interesują interesariuszy projektu MoRE oraz identyfikacja problemów i wyzwań w zakresie potrzeb energetycznych regionu wysp Uznam i Wolin. Drugie warsztaty miały za zadanie omówienie wybranych szczegółowych zagadnień związanych z transformacją energetyczną, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz określeniem ewentualnych form współpracy interesariuszy w przyszłości.

W ramach obu serii przeprowadzono łącznie sześć warsztatowych spotkań branżowych poświęconych transformacji energetycznej. Dla każdego z trzech obszarów tematycznych zorganizowano po dwa warsztaty branżowe, w których udział wzięli zarówno partnerzy projektu, partnerzy stowarzyszeni jak i szerokie grono interesariuszy i ekspertów. W ramach każdego obszaru jeden warsztat był zorganizowany przez stronę polską a jeden przez stronę niemiecką, na podstawie wspólnie uzgodnionej metodyki. Pierwotnie zakładano, że warsztaty będą miały formułę stacjonarną. Jednakże ze względu na ograniczenia związane z pandemią wszystkie warsztaty odbyły się w formule online z moderacją i tłumaczeniem symultanicznym.

Jako podsumowanie przeprowadzonych warsztatów zostaną przygotowane i opublikowane trzy polsko-niemieckie raporty dotyczące analizowanych obszarów tematycznych.

Załączniki:

Program warsztatów – Elektromobilność – 14.12.2021

Program warsztatów – Usługi i gospodarka komunalna – 8.12.2021

Program warsztatów – Turystyka – 30.11.2021