Scroll to top

Wieś Rekowo wyróżniona w XI edycji Konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego

Inwestycja gminy Kobylanka została wyróżniona w jedenastej edycji konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o tytuł Najlepszej Przestrzeni Województwa Zachodniopomorskiego. O nagrodę zabiegało 18 regionalnych przedsięwzięć, które zostały zrealizowane w roku 2019. Rywalizacja toczyła się w dwóch kategoriach: przestrzeń publiczna (lub zrewitalizowana przestrzeń publiczna) oraz obiekt użyteczności publicznej (lub zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej).

Tym razem w kategorii przestrzeń publiczna wyróżniona została rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego w małej liczącej niespełna stu mieszkańców wsi Rekowo z odtworzeniem zabytkowych elementów infrastruktury drogowej. Po zmianach przeprowadzonych w 2019 r. centralny plac Rekowa stał się miejscem spotkań społeczności lokalnej, organizacji imprez integracyjnych, wystaw, świąt i różnych uroczystości. Odbywają się one z inicjatywy mieszkańców, są przez nich organizowane, a uczestniczą w nich zarówno rekowianie, jak i mieszkańcy sąsiednich miejscowości. Powstało także lokalne stowarzyszenie, którego celem jest popularyzacja wsi. Sama wieś to najstarsza wies w gminie Kobylanka, leżąca na cysterskim szlaku. Charakteryzuje się zabytkowa zabudową z końca XIX wieku i początku XX wieku z dobrze zachowanymi elementami architektonicznymi i starodrzewem lipowym. W czwartek 23 grudnia br. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz wręczył Pani Wójt Gminy Julicie Pileckiej pamiątkową statuetkę podkreślając, że w konkursie nagradzane są nie tylko spektakularne inwestycje, ale i te, które są wartościowe i ważne dla lokalnej społeczności oraz mają bezpośredni wpływ na jej rozwój i integrację. Docenieni zostali również projektanci wartościowej kulturowo przestrzeni z biura projektowego „Violet-Arch Wioletta Kmita”.

Konkurs skierowany jest do zachodniopomorskich gmin i powiatów, a jego głównym celem jest budowa wizerunku województwa jako regionu aktywnego, atrakcyjnego i przyjaznego dla inwestycji oraz wspieranie i promocja dobrych praktyk.