Scroll to top

Zapraszamy do zgłoszeń w XIII edycji w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”

Zapraszamy autorów prac dyplomowych obronionych w roku 2021 do zgłaszania swoich prac do tytułu najlepszej pracy dyplomowej związanej tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim w XIII edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Coroczny Konkurs adresowany jest do absolwentów uczelni wyższych z terenu całej Polski. Prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach tematycznych: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne oraz architektura krajobrazu. Celem nadrzędnym Konkursu jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Prace dyplomowe wraz z niezbędną dokumentacją określoną w Regulaminie można składać osobiście lub pocztą do dnia 31 maja 2022 r. w sekretariacie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Szczegółowe zasady przyznawania nagród wraz z formularzem zgłoszenia określa Regulamin Konkursu do wglądu w zakładce Inicjatywy/Konkursy.

Załączniki:

Regulamin konkursu na „Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”

Edycja XIII – rok 2022

Formularz zgłoszeniowy

Edycja XIII – rok 2022

Plakat XIII edycji konkursu na „Najlepszą pracę duplomową związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim” – wersja pdf