Scroll to top

Klastry energetyczne receptą na samowystarczalność energetyczną gmin? - druga wizyta studialna partnerów projektu MoRE – Wrocław, Zgorzelec, Oława, Dzierżoniów (10-11 maja 2022 r.)

W ramach realizacji projektu MoRE w dniach 10 i 11 maja br. odbyła się druga wizyta studialna partnerów projektu.

W trakcie dwóch dni wyjazdu partnerzy zapoznali się między innymi z zasadami funkcjonowania klastrów energetycznych na Dolnym Śląsku oraz sposobami wdrażania technologii wodorowej. Odwiedzono Zgorzelecki Klaster Energii (ZKlaster), Energetyczny Klaster Oławski oraz Dzierżoniowski Klaster Energii, gdzie eksperci opowiedzieli o swoich doświadczeniach w zakresie tworzenia i funkcjonowania klastrów oraz ich działaniach na rzecz podnoszenia samowystarczalności energetycznej gmin, miejscowości oraz lokalnych zakładów produkcyjnych.

Pierwszego dnia wizyty zapoznano się z funkcjonowaniem Zgorzeleckiego Klastra Energii (ZKlaster), którego podstawowym celem działalności jest zbudowanie niezależnego lokalnego rynku energii w obszarze gmin z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz wysokosprawnej kogeneracji. Klaster stawia na lokalną produkcję, dystrybucję i konsumpcję energii. Co istotne, jego struktura jest otwarta na nowych członków i w każdym momencie możliwe jest przystąpienie do klastra przez nowe podmioty. Kluczową rolę w funkcjonowaniu tego klastra odgrywa fotowoltaika. Równolegle do budowy zespołów elektrowni fotowoltaicznych powstał inteligentny system sieci dystrybucyjnej. Ponadto ZKlaster posiada też klastrowy Hub Innowacji, w którym m.in. powstał pierwszy w Polsce terenowy pojazd elektryczny.

Uzupełnieniem pierwszego dnia była wizyta na Politechnice Wrocławskiej, gdzie swoje prezentacje przedstawili prof. Jerzy Kaleta oraz prof. Grzegorz Krzos,. Pierwsza z nich dotyczyła złożonych projektów badawczych w zakresie gospodarki wodorowej i aktualnego stanu wiedzy w tej dziedzinie, a druga odnosiła się do funkcjonowania dolnośląskiej doliny wodorowej. Podsumowaniem wizyty na Politechnice Wrocławskiej było zwiedzanie laboratorium wodorowego.

Drugiego dnia można było zapoznać się z działalnością Oławskiego Klastra Energii. Jego członkami są gmina Miasto Oława, gmina wiejska Oława, powiat oławski, gminne jednostki budżetowe, lokalne zakłady produkcyjne, spółka Tauron Ekoenergia, oraz Politechniki: Opolska i Wrocławska. Szczególne wrażenie zrobiła wizyta w zakładzie firmy Promet-Plast produkującej opakowania z tworzyw sztucznych, która już dzisiaj całkowicie pokrywa potrzeby swojej fabryki energią odnawialną, a realizowana przez nią rozbudowa systemu energetycznego znacznie wyprzedza inne znane rozwiązania. W ramach klastra funkcjonuje farma wiatrowa oraz biogazownia a także instalacja fotowoltaiczna. W planach działalności klastra jest budowa dużej fotowoltaicznej farmy. Ponadto planowana jest także budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej ciepła
i chłodu w wysokosprawnej trigeneracji oraz budowa wysokosprawnej kogeneracji. W centrum zainteresowania tego klastra jest również możliwość magazynowania energii w magazynach energii. Już teraz klaster wykorzystuje do tego specjalne magazyny litowo-jonowe oraz planuje wdrożyć nowoczesne kinetyczne magazyny energii.

W ramach drugiego dnia wizyty studialnej partnerzy projektu MoRE odwiedzili również Dzierżoniowski Klaster Energii. Obecnie skupia on 24 partnerów: powiat dzierżoniowski i wszystkie 7 gmin powiatu (Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce, Piława Górna, Niemcza, Gmina Dzierżoniów, Gmina Łagiewniki), oraz inne podmioty publiczne bądź prywatne (w tym m.in.: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Stowarzyszenie Ziemi Dzierżoniowskiej, Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., Energia Komunalna Sp. z o.o., TAURON Ekooenergia Sp. z o.o.). Koordynatorem klastra jest TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze a Energia Komunalna Sp. z o.o. w Dzierżoniowie jego Liderem.

Pozyskane doświadczenia z wizyty studialnej utwierdziły partnerów projektu
w przekonaniu, że samowystarczalność energetyczna gmin oraz całych regionów jest możliwa. Potrzeba natomiast odpowiedniej strategii oraz woli współpracy aby osiągnąć zakładane cele na szczeblu ponadlokalnym.

Załączniki:

Program wyjazdu studyjnego