Scroll to top

Posiedzenie Komitetu Gospodarki Przestrzennej

W dniach 18-19 września w Poczdamie odbyło się posiedzenie Komitetu Gospodarki Przestrzennej, w którym Województwo Zachodniopomorskie reprezentuje Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej. Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej jest częścią Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Komitet omawia aktualne tematy współpracy z zakresu gospodarki przestrzennej i przygotowuje propozycje polityczne dla rządów krajowych Polski i Niemiec. Członkami komitetu są: Rzeczpospolita Polska (MFiPR), Republika Federalna Niemiec (BMI), Województwo Lubuskie, Województwo Dolnośląskie, Województwo Wielkopolskie, Województwo Zachodniopomorskie, Kraje związkowe Berlin i Brandenburgia, Kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie, Wolne Państwo Saksonia.

Podczas posiedzenia zaprezentowano między innymi efekty realizacji projektów pilotażowych wdrażających Agendę Terytorialną (m.in. projekt „Understanding how sector policies shape spatial (im)balances Region-focused Territorial Impact Assessment” prowadzony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) oraz stan realizacji transgranicznych przedsięwzięć lokalnych i regionalnych realizowanych w ramach niemiecko-polskiego projektu modelowego (MORO) „Zintegrowane planowanie we wspólnym obszarze powiązań”. Stałym punktem obrad Komitetu jest bieżąca wymiana informacji dotyczących opracowania i aktualizacji dokumentów planistycznych województw i krajów związkowych uczestniczących w obradach. Pierwszy dzień obrad był także poświęcony prezentacjom projektów współfinansowanych z środków programu Interreg, które poprzez realizację celów przyczyniają się do wdrożenia Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań. W tej części zostały przedstawione częściowe rezultaty projektu, którego liderem jest Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej pn „Model monitoringu transgranicznego – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Szczecińskim Regionie Metropolitalnym ” – INT179. Obok prezentacji prac i produktów w projekcie uczestnicy zostali także zaproszeni do udziału w konferencji kończącej projekt, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 18-19 października 2022 roku.

W drugim dniu obrady Komitetu otworzyli Minister Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa RFN Pani Klara Geywitz oraz Minister Infrastruktury i Planowania Kraju Związkowego Brandenburgia Pan Guido Beermann.

 

Zdjęcia: Julita Miłosz-Augustowska

Załączniki: