Scroll to top

Plan działań monitoringu transgranicznego

Jednym z produktów projektu „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina” realizowanego ze wsparciem ze środków Programu Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska jest opracowany wspólnie przez partnerów plan działań dotyczący wdrożenia modelu transgranicznego monitoringu Regionu Metropolitalnego Szczecina i popularyzacji jego wyników. Plan jest wynikiem wspólnej pracy warsztatowej i spotkań roboczych, które miały miejsce w Szczecinie, Greifswaldzie oraz w Eberswalde.

Plan stanowi element przygotowania do wdrożeniowej części monitoringu transgranicznego i obejmuje zarówno organizację cyklicznych konferencji transgranicznych i ich koordynacji w zakresie prezentacji wyników i dyskusji na temat sytuacji bieżącej i przyszłych kierunków badawczych Regionu Metropolitalnego, jak również praktyczne wykorzystanie modelu monitoringu Regionu Metropolitalnego Szczecina w programowaniu rozwoju regionalnego. Plan podkreśla zadania kontynuacyjne, możliwości budżetowania, zakresy tematyczne oraz strukturę przyszłego partnerstwa projektowego.

W warsztatach i spotkaniach udział wzięli partnerzy projektu: Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, GUS Szczecin, Euroregion Pomerania, Regionalny Związek Planistyczny Pomorza Przedniego, Biuro Regionu Metropolitalnego z Anklam, Biuro Geodety, Wspólny Wydział Planowania Berlin-Brandenburg, Land Brandenburg, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, Centrum Inicjatyw Gospodarczych, Wojewódzki Urząd Pracy, Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg VA, Regionalny Związek Planistyczny Uckermark-Barnim. Współorganizatorem spotkania było Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

Zdjęcia: Bogusława Guzowska

Załączniki:

INT 179_Plan Działań

INT 179_Aktionsplan

INT 179_Plan Działań_Action Plan_final