Scroll to top

Karta opracowana przez RBGPWZ  oraz WOŚ UMWZ powstała na podst. analizy Raportu z CEEB sporządzonego dla województwa na koniec 2022 r. Opracowanie zawiera informacje m.in. na temat liczby i rodzaju instalacji wytwarzających ciepło zgłoszonych do CEEB, wielkości produkcji ciepła z oze czy inwestycji zrealizowanych w ramach Programu ochrony powietrza w okresie od VII 2020 do XII 2022 r.