Scroll to top

Wyróżnienie dla Gminy Łobez za rewitalizację „Starego Boiska” w XIII edycji Konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego

To drugie równorzędne wyróżnienie w I kategorii XIII edycji Konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego.

Komisja konkursowa doceniła trafną ofertę programową całego założenia, która zaadresowana została do szerokiej grupy użytkowników. Doceniono również rozwiązania formalno-estetyczne, kreujące nowoczesny plac miejski o nobilitującym oddziaływaniu na otoczenie i społeczność lokalną. Konkursową statuetkę z brązu wręczył Wicemarszałek Tomasz Sobieraj na ręce Burmistrza Łobza Piotra Ćwikły w dniu 21 listopada br. na scenie „Starego Boiska”.

Projekt powstał w formule „zaprojektuj i wybuduj”.W ramach realizacji projektu zmieniono zagospodarowanie terenu, w wyniku którego powstała ogólnodostępna, wielofunkcyjna przestrzeń miejska. Założenie składa się z nowoczesnego placu miejskiego z fontannami posadzkowymi, którego integralną część stanowi scena koncertowa z siedziskami przeznaczona do organizacji imprez plenerowych i występów lokalnych grup artystycznych. plac zabaw dla dzieci, betonowe wiaty do rekreacji biernej rozmieszczone na obrzeżach oraz promenada. Ciekawym elementem jest  mural wykonany na wiacie betonowej z namalowanymi kolorowymi skrzydłami. Chcąc stworzyć spójną przestrzeń miejską wprowadzono ścieżkę przebiegającą od przystani kajakowej wzdłuż rzeki Regi do zaprojektowanej promenady. Połączenie dwóch przestrzeni stworzyło atrakcyjny ciąg komunikacyjny, który umożliwia mieszkańcom aktywnie spędzać czas spacerując i jeżdżąc na rowerze. Zrewitalizowana przestrzeń przywróciła zapomniany i zaniedbany teren nadrzeczny miastu poprzez utworzenie spójnej, bezpiecznej, wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej, która ukończona została w 2021r.

Lokalne samorządy z Pomorza Zachodniego odbierają nagrody i wyróżnienia w XIII edycji konkursu na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego”. Uroczystości, podczas których przekazywane są pamiątkowe tablice, statuetki i dyplomy odbywają się w miejscach realizacji docenionych inwestycji (zrealizowanych  do końca 2021r.).