Scroll to top

Rekomendacje z projektu INT 179

Podjęcie działań zmierzających do wdrożenia idei transgranicznego monitoringu danych wynika z przeprowadzonego przy współudziale jednostek Województwa projektu Interreg, w którym uczestniczyli: RBGPWZ (lider), WZS (partner projektu) oraz WUP, CIG, Biuro Geodezji UMWZ (jako partnerzy stowarzyszeni). Główne produkty opracowane w projekcie to:

1) Metodyka harmonizacji i publikacji danych z podziałem na obszary tematyczne (transport i mobilność, turystyka, branże przyszłości i sieci współpracy) oraz wskazanie dostawców danych i ich użytkowników w Regionie Metropolitalnym Szczecina,

2) Studium wykonalności systemu monitoringu Regionu Metropolitalnego Szczecina (warianty i koszty realizacji),

3) Plan wdrożenia modelu transgranicznego monitoringu Regionu Metropolitalnego Szczecina i popularyzacji jego wyników.

Szacuje się, że 85% danych posiadanych w urzędach to dane przestrzenne. Realizacja projektu potwierdziła potrzebę posiadania w jednostkach administracji publicznej uporządkowanej wiedzy o zasobach danych opisujących powiązania transgraniczne w Regionie Metropolitalnym Szczecina. Celem jest skuteczne ukierunkowanie rozwoju tego obszaru funkcjonalnego, przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom rozwoju oraz dopasowanie instrumentów interwencji.

Informacje o wzajemnych relacjach i powiązaniach stanowią istotną bazę do prawidłowej oceny potencjału rozwojowego Regionu Metropolitalnego Szczecina oraz identyfikacji skutków gospodarczych i społecznych wynikających ze swobodnego przemieszczania i osiedlania się mieszkańców województwa w bardziej atrakcyjnych lokalizacjach.

Aby mieć pełen obraz relacji, informacje powyższe warto uzupełnić o kwestie: 1) badania turystyki (w szczególności oceny motywacji i zasobów turysty jednodniowego) oraz 2) rynku pracy (w szczególności rozmieszczenia i liczby pracowników transgranicznych oraz wpływu przygranicznych inwestycji na lokalny rynek pracy).

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej jest w stanie dzięki stale rozwijanym kompetencjom dostarczać informacje z tego zakresu, w oparciu o już istniejącą współpracę w ramach Europejskiej Sieci Monitoringu Transgranicznego oraz partnerstwo zbudowane w wyniku realizacji projektu INT 179.

Dane pozyskane z takich analiz i obserwacji dostarczane w postaci czytelnych raportów mogłyby być publikowane na platformie Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ oraz w corocznym „Raporcie o stanie województwa” i stanowić źródło wiedzy i inspiracji dla instytucji, mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji społecznych. Dane statystyczne można także uzupełniać bazą pozyskaną w wyniku umów o wymianie danych z istotnymi podmiotami działającymi na obszarze województwa, takimi jak Opera na Zamku, Filharmonia Szczecińska, Ikea, Castorama i flixbus, dostarczając w ten sposób informacji o wykorzystaniu tych obiektów i realizacji usług na rzecz mieszkańców całego pogranicza polsko-niemieckiego.

Zachęcamy do lektury publikacji prezentującej obraz Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina, która stanowi efekt prac w projekcie INT179 „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina”, realizowanym z udziałem środków Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Wykaz rekomendacji po  projekcie dotyczących wdrożenia transgranicznego monitoringu danych w obszarze Regionu Metropolitalnego Szczecina znajduje się poniżej.

 

Zdjęcia: Bogusława Guzowska
Projekty graficzne: Julita Miłosz-Augustowska

Załączniki:

TRMS w liczbach

TRMS w liczbach

TRMS w liczbach