Scroll to top

Rusza XV jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim” – Przyjmowanie Zgłoszeń!!

Jest to już XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Konkurs adresowany jest do absolwentów uczelni wyższych z terenu całej Polski. Prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach tematycznych: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne, oraz architektura krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym. Celem nadrzędnym Konkursu jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Prace dyplomowe wraz z niezbędną dokumentacją określoną w Regulaminie Konkursu można przesyłać  do dnia 7 lutego 2024 r. na adres Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.  Szczegółowe zasady przyznawania nagród wraz z formularzem zgłoszenia określa Regulamin Konkursu. Wyniki konkursu poznamy w marcu br. podczas uroczystości wręczenia nagród.

Załączniki:

Regulamin Konkursu na „Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”

Edycja XV – rok 2024

Formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 2024

Klauzula Informacyjna – Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu 2024

Plakat informacyjny – format A3

Plakat informacyjny – format A4