Scroll to top
Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich wraz z analizami przestrzennymi

Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich wraz z analizami przestrzennymi

26 marca 2019

Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich wraz z analizami przestrzennymi. Opracowanie pod redakcją Instytutu Morskiego w Gdańsku na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni. Luty 2015.