Scroll to top
IPPON - Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec Broszura informacyjna

IPPON - Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec Broszura informacyjna

21 kwietnia 2013

Broszura stanowi krótki dokument o charakterze informacyjnym, w zakresie wypracowania najważniejszych kierunków rozwoju polityki przestrzennej dla obszaru pogranicza Polski i Niemiec - sformułowania priorytetów polityki, określenia instrumentów jej realizacji oraz zasad współpracy na rzecz…