Scroll to top
Seminar of spatial planning in martime and coastal areas - Report 21-22 November 2011/ Szczecin

Seminar of spatial planning in martime and coastal areas - Report 21-22 November 2011/ Szczecin

20 stycznia 2012

Opracowanie stanowi podsumowanie sesji tematycznych, które odbyły się w ramach seminarium. Zostały one poświęcone zagadnieniom z zakresu: morskiego planowania przestrzennego w kontekście uregulowań prawnych, danych naukowych o przestrzeni morskiej oraz Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi…