Scroll to top
Transgraniczne Planowanie Przestrzenne  Publikacja z I Międzynarodowej Konferencji, 29 czerwca 2009 r.

Transgraniczne Planowanie Przestrzenne Publikacja z I Międzynarodowej Konferencji, 29 czerwca 2009 r.

5 lipca 2009

Publikacja zawiera zbiór najważniejszych referatów, które były tematem I Konferencji TPP. Wystąpienia dotyczyły m.in. regulacji prawnych dotyczących procedur współpracy transgranicznej, priorytetów inwestycyjnych czy dotychczasowych doświadczeń w budowaniu transgranicznej sieci połącz…