Scroll to top
LAST MILE – Sustainable mobility for the last mile in tourism regions. Results of project phase 1

LAST MILE – Sustainable mobility for the last mile in tourism regions. Results of project phase 1

24 września 2018

Broszura stanowi podsumowanie doświadczeń międzynarodowych oraz najważniejszych wniosków i rekomendacji z I fazy projektu. W przystępny sposób została przedstawiona problematyka projektu, opisano zdiagnozowane bariery oraz wskazano potencjalne działania i pomysły, które mogą wesprzeć rozwój…