Scroll to top
REGIONALNY PLAN DZIAŁAN dotyczący wdrażania i rozwoju elastycznych systemów transportowych Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz gminy nadmorskie

REGIONALNY PLAN DZIAŁAN dotyczący wdrażania i rozwoju elastycznych systemów transportowych Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz gminy nadmorskie

24 lipca 2018

Regionalny Plan Działań określa inicjatywy dla rozwoju polityk regionalnych związanych ze zrównoważoną mobilnością. Opracowane działania posiadają różnorodny charakter i skierowane są na różne szczeble decyzyjne: od poziomu unijnego po krajowy, regionalny i lokalny.