Scroll to top
OECD Przegląd polityk rozwoju obszarów wiejskich POLSKA 2018 Rozwój obszarów wiejskich w Polsce: charakterystyka województwa zachodniopomorskiego

OECD Przegląd polityk rozwoju obszarów wiejskich POLSKA 2018 Rozwój obszarów wiejskich w Polsce: charakterystyka województwa zachodniopomorskiego

25 maja 2018

Opracowanie przedstawia strategie rozwoju i ramy polityk na rzecz obszarów wiejskich oraz prezentuje wnioski i rekomendacje dla obszarów zmarginalizowanych. W formie przykładów tematycznych zaprezentowano uwarunkowania i zalecenia dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego – np.…