Scroll to top
OECD Rural Policy Reviews  Rural-Urban Partnerships / An integrated approach to economic development Excerpt concerning Poland – Central Zone of West Pomeranian Regio

OECD Rural Policy Reviews Rural-Urban Partnerships / An integrated approach to economic development Excerpt concerning Poland – Central Zone of West Pomeranian Regio

5 czerwca 2014

Dokument przedstawia genezę powstania Centralnej Strefy Funkcjonalnej jako partnerstwa miejsko-wiejskiego. Zaprezentowano uwarunkowania i bariery dla współpracy międzysamorządowej z naciskiem na współdziałanie z Lokalnymi Grupami Działania, jako przedstawicielami społeczności oraz ze wsparciem…