Scroll to top
Infografiki - Karta charakterystyki energetycznej WZ - 2019

Infografiki - Karta charakterystyki energetycznej WZ - 2019

30 marca 2020

Infografiki stanowiące uszczegółowienie danych zawartych w „Karcie charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła – 2019”.