Scroll to top
Karta charakterystyki energetycznej WZ – stan na koniec 2022 roku.

Karta charakterystyki energetycznej WZ – stan na koniec 2022 roku.

19 kwietnia 2023

W ramach kontynuacji monitoringu odnawialnych źródeł energii opracowana została aktualizacja Karty charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła według stanu na koniec  2022 roku.