Scroll to top
Karta charakterystyki energetycznej  WZ  –   IV kwartał 2020

Karta charakterystyki energetycznej WZ – IV kwartał 2020

5 czerwca 2021

Karta jest wynikiem monitoringu OZE w WZ - zawiera informacje o przestrzennym rozmieszczeniu w woj. zach. instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), ich mocy oraz ilości wytwarzanej w tych instalacjach energii elektrycznej i cieplnej, a także ukazuje rozwój energetyki odnawialnej…