Scroll to top
Gospodarka morska w regionalnym planowaniu przestrzennym. Priorytety rozwoju gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim

Gospodarka morska w regionalnym planowaniu przestrzennym. Priorytety rozwoju gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim

5 grudnia 2011

Opracowanie przedstawia aktualne uwarunkowania gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim wraz z wizją rozwoju w roku 2020 oraz określa cele strategiczne i kierunki działań rozwoju przestrzennego w odniesieniu do gospodarki morskiej min. w zakresie rozbudowy infrastruktury transportowej,…